top of page

Mieszkańcy Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego

Zaktualizowano: 31 maj 2019


O NPK powstało bardzo wiele publikacji o różnym charakterze - od profesjonalnych, naukowych, po popularyzujące i promujące tę niezwykłą, przyrodniczą enklawę. Jednak dla spacerowicza, turysty lub przyrodnika-amatora rzucę poniżej tylko garstkę ogólnych informacji po to, aby wiedział, czego się może po mieszkańcach Parku spodziewać i że naprawdę warto to przyrodnicze bogactwo poznać bliżej.

Czy wiesz, że w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym naliczono ponad 230 gatunków ptaków, w tym ponad 150 gatunków lęgowych?


Oprócz czapli siwej widuje się tu i rzadsze gatunki czaplowatych, takich jak bąk, bączek, czy ślepowron.


W okolicach sąsiadującej z Lądem wsi Policko mieściła się kolonia 40 par perkoza zausznika, a może mieści się nadal... Trzeba by obserwować...


Spotkać tu można łabędzie i gęsi gęgawy, cyraneczki czy bardzo rzadkiego przedstawiciela kaczek łąkowych o nazwie rożeniec.


Prawdopodobnie park ten jest ostatnim z miejsc, gdzie jeszcze można zobaczyć zagrożonego w Europie całkowitym wyginięciem derkacza.


Osobiście widzieliśmy tu grupę trzech bielików (czyli orłanów - tych samych, których przedstawiciel jest godnym symbolem naszej Ojczyzny), nawet udało się zrobić im zdjęcie, lecz z daleka, więc jakość ostrości pozostawia wiele do życzenia - mamy jednak cenną pamiątkę z wyprawy na okoliczne łąki oraz dowód, że gdzie obok żyją bieliki:)


W licznych rozlewiskach Warty swoje żeremia budują wszechobecne bobry.


Bardzo bogata jest również roślinność parku. Około 1070 gatunków roślin naczyniowych – wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych, a w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej.


Występują tu także grzybienie białe (tzw. lilie wodne), widłaki, sasanki, storczyki łąkowe, goździki i wiele innych!


Wartość Parku stanowią również polodowcowe wydmy, porośnięte lasami iglastymi i mieszanymi, które miejscami odkryte na dużej przestrzeni wyglądają jak miniatura wydm w Słowińskim Parku Narodowym. Szkoda, że z czasem porastają roślinnością...


Tak więc warto zagościć w NPK, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią i szanują przyrodę!
0 komentarzy

Comments


Lądowanie w Lądzie
bottom of page