top of page

W imię Świętej i nierozdzielnej Trójcy. Gdy szybko ubiegają dni żywota naszego, jak cienie słońca i dym giną. My więc Mieczysław z Bożej Łaski książę Polski wszystkim wiernym w Chrystusie, tak obecnie żyjącym, jako też i przyszłym pokoleniom, pragniemy, aby wiadomem było, iż dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa odkupiciela dusz ludzkich i dla uwielbienia Najświętszej Rodzicielki Jego (...) zakonników ze zgromadzenia cystersów (...) osadziliśmy w miejscu nazwanem Lenda nad rzeką Wartą. (...) Działo się w Gnieśnie w dzień uroczystości Św. Wojciecha roku 1145…

Akt fundacyjny księcia Wielkopolski Mieszka III, zwanego Starym, rozpoczyna w 2. połowie XII wieku historię opactwa Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Lądzie

Wieś mała, ale z wielką historią

Jej świadkiem jest zabytkowy, pocysterski zespół klasztorny, dziś służący salezjanom. Ma tu swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Nazwy historyczne tej leżącej na szlaku cysterskim miejscowości to: Lenda, Lend.

W Lądzie znajduje się również zespół dworski, na którego terenie od czerwca 2004 corocznie odbywa się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, otwierający na dwa dni portal przenoszący do czasów początków Państwa Polskiego.

Lądzkie budynki można znaleźć w Krajowej Ewidencji Zabytków! Wpisane do niej są:

Opactwo Cystersów w Lądzie

w skład zespołu zabytków wchodzi:

- kościół pw. NMP i św. Mikołaja, XII/XIII

- klasztor, poł. XIV, XVII/XVIII, XX

- ogród klasztorny z podwórzem gosp., XIX-XX

- cmentarz zakonny, obecnie park, 2. poł. XIX

- ogrodzenie ogrodu i cmentarza, mur z bramą, 2. poł. XIX

Zespół dworski w Lądzie

w skład zespołu zabytków wchodzi:

- dwór z poł. XIX

- park

bottom of page