ZASADY REZERWACJI POLA NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ (regulamin)

Zapraszamy do korzystania z pól Lawendowego Lądu jako pleneru fotograficznego. Oto zasady organizacji profesjonalnych sesji:

 1. Zarezerwować miejsce na polu lawendy w gospodarstwie Lawendowy Ląd może

  • fotograf dla siebie i swoich klientów

  • każdy, kto chce odbyć sesję zdjęciową ze swoim fotografem.

 2. Jako jedną sesję rozumiemy fotografowanie osoby lub grupy osób, np. stanowiących rodzinę lub parę. Dla fotografa to jeden klient.

 3. Czas trwania jednej sesji to maksymalnie jedna godzina.

 4. Jeśli sesje miałyby trwać krócej i fotograf chciałby ich umówić więcej niż jedną na godzinę - warunki rezerwacji powinien najpierw uzgodnić  indywidualnie z nami - gospodarzami pola.

 5. Koszt wynajęcia pola na jedną godzinną sesję wynosi 50 zł.

 6. Do dyspozycji wynajmujących oferujemy pole Ania Marysia (najstarsze z czterech).

 7. Na polu tym mogą odbywać się jednocześnie dwie sesje. Jest ono w tym celu umownie podzielone na dwie części (wschodnią "Pole A" i zachodnią "Pole B"). Część wschodnia - początek sesji o pełnych godzinach, część zachodnia - początek sesji pół godziny później.

 8. Czas i miejsce sesji rezerwuje się, korzystając wyłącznie z Formularza rezerwacji na stronie internetowej www.lawendowylad.pl w zakładce Plener. W umieszczonym tam kalendarzu dla Pola A i Pola B zaznaczone są jeszcze dostępne i już zajęte terminy. Należy wybrać dostępną część pola, datę i godzinę - osobno dla każdej sesji, wpisać dane w Formularzu, a następnie wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny usługi. Dostępne systemy płatności przez stronę to: PayPal, PayU, przelew na koto: Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska nr konta  34194010763215851500000000 w Banku Credit Agricole Bank Polska SA. Jeżeli rezerwowanych jest kilka terminów, wygodniejsza niż karta płatnicza będzie płatność manualna (przelew), gdyż można zapłacić razem jednym przelewem za wszystkie wybrane sesje, podając w tytule przelewu wszystkie zarezerwowane terminy. Reszta należności za sesję oraz zapłata za bukiet lub/i wianek płatna dopiero w dniu sesji: gotówką, kartą lub przelewem.

 9. Wybrany termin sesji uznajemy za uzgodniony wstępnie. Po zaksięgowaniu zaliczki wpłaconej manualnie potwierdzamy dokonanie rezerwacji (mailem).

 10. Niewpłynięcie zaliczki na konto do 2 dni roboczych od wstępnych uzgodnień oznacza rezygnację z rezerwacji i termin staje się dostępny dla innych.

 11. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi na 10 i więcej dni przed planowanym terminem sesji, zaliczkę zwracamy proporcjonalnie do odwołanej liczby sesji. Jeżeli czas odwołania jest krótszy - zaliczka przepada. Konieczność zmiany zarezerwowanego terminu na inny prosimy zgłaszać pisemnie na adres: gospodarstwo.lawendowylad@gmail.com lub telefonicznie 501 583 243.

 12. W przypadku odwołania zarezerwowanej sesji z powodu niepogody (deszcz, wichura) zachęcamy do przełożenia jej na inny termin, a jeżeli nie będzie to możliwe – niezwłocznie zwracamy wpłaconą zaliczkę. Brana jest pod uwagę pogoda panująca w danym czasie w Lądzie. Z takich przyczyn z rezerwacji można zrezygnować nawet w dniu sesji.

 13. Jeśli fotografowie lub ich klienci zdecydują wymieniać się między sobą miejscami/polami w ramach zarezerwowanych godzin – nie ingerujemy w ich uzgodnienia. 

 14. System rezerwacji jest po to, aby fotografom i ich klientom zagwarantować, że w czasie sesji na polu nie będzie im „wchodził w kadr” nikt postronny, dlatego inni goście Lawendowego Lądu mogą korzystać z pola tylko poza czasem sesji i po uzgodnieniu tego z gospodarzami. 

 15. O przewidywanym czasie zakwitu pól lawendy informujemy za pośrednictwem strony Lawendowy Ląd na Facebooku, gdzie od połowy maja zamieszczamy zdjęcia aktualnego stanu roślin + komentarz. Dzięki temu można się zorientować, na kiedy umawiać terminy sesji. W 2021 roku przewidujemy zakwit ok. 15 czerwca, ale niewykluczone, że nastąpi wcześniej. W zależności od przebiegu pogody i stanu roślin kwitnące pole będzie wynajmowane przez około 4 tygodnie.

 16. Pojazdy można zaparkować jedynie w miejscu do tego wyznaczonym. Przed terminem sesji poinformujemy dokładnie o miejscu parkowania. Prosimy też o nieustawianie aut wzdłuż drogi gminnej - na jezdni lub trawie.

 17. Oprócz pleneru udostępniamy miejsce przebierania się do zdjęć. Jest też możliwość skorzystania z toalety z umywalką z bezpośrednim wejściem od zewnątrz z tyłu budynku mieszkalnego. 

 18. W związku z Covid-19 w tym roku także nie udostępniamy poduszek, kocy i leżaków tkaninowych, ale można posiedzieć na plantacji na metalowych ławeczkach lub własnych kocach. 

 19. Na zamówienie złożone w Formularzu rezerwacji (lub przynajmniej jeden dzień wcześniej pisemnie mailem) odpłatnie wijemy lawendowy wianek. Cena do uzgodnienia (od 40-70 zł) w zależności od wielkości i stylu wianka. Zamawiając, należy podać w centymetrach obwód głowy w miejscu, gdzie ma leżeć wianek. Zamówić można także bukiet kwiatów lawendy przewiązany wstążeczką - cena od 12 zł (mniejszy) do 15 zł (większy).

 20. Prosimy, aby nie zrywać kwiatów samemu, nie niszczyć roślin, a na zakończenie pobytu pozostawić po sobie porządek, za co z góry dziękujemy.